ההליך הפלילי כולל מספר רבדים. עבירות פליליות הן נושא מורכב מאוד, שמצריך ידע וניסיון רב, שנרכש רק על ידי עורך דין פלילי בעל ניסיון. במאמר שלהלן, מצאתי לנכון לאסוף מגוון רב של שאלות על עבירות פליליות ועל ההליך הפלילי. אשתדל להשיב על השאלות ובכך לסייע לכל אדם אשר נתקל במישרין או בעקיפין בהליך הפלילי.

אבקש לציין כי המאמר שלהלן הוא מאמר כללי בלבד, ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי ספציפי אצל עורך דין פלילי בעל ניסיון.

מהו כתב אישום? כאשר ישנן די ראיות נגד אדם שחשוד בביצוע עבירה, המדינה תגיש נגדו כתב אישום, כלומר – היא תאשים אותו בביצוע עבירה, בפני בית משפט פלילי. החשוד הופך להיות נאשם בעבירה, והוא יכול לכפור בעובדות כתב האישום או להודות בהן. במידה והודה בעובדות כתב האישום, ידונו בעונשו. במידה וכפר בעובדות כתב האישום, בית המשפט ידון בתיק הפלילי, ובסוף ההליך ייקבע האם יש מקום להרשעתו בעבירה או לזיכויו מעבירה.

מהו שימוע? לאחר סיומה של החקירה הפלילית, יועבר התיק הפלילי לפרקליטות או לתביעה המשטרתית, שיבחנו האם יש מקום להעמיד חשוד לדין פלילי. בעבירות מסוג פשע, כלומר – עבירות שהעונש בגינן גבוה משלוש שנים, יש חובה לאפשר לחשוד שעתידים להגיש נגדו כתב אישום, זכות טיעון. במסגרת אותה זכות טיעון, החשוד יכול להגיש את טענותיו בכתב, ולנסות לשכנע את הגורם התובע להימנע מהגשת כתב אישום. אגב, בעבירות חמורות או עבירות שבוצעו בידי עובדי ציבור, שימוע יכול להתבצע גם בעל פה בפני גופי התביעה.

מה ההבדל בין מעצר לעיכוב? מעצר נעשה או כדי להגן על הציבור, או כדי לעצור עבירה שמתבצעת, או כדי להביא אדם לחקירה. מעצר יכול להיעשות בידי שוטר לפרק זמן של 24 שעות. לאחר מכן בית המשפט מוסמך להאריך מעצר של חשוד. יצוין שלסמכות ביצוע מעצר, נלווית סמכות להשתמש בכוח. לעומת זאת, עיכוב הוא סמכות ששמורה לשוטר, לעכב אדם לחקירת משטרה, או לזיהוי, או לחיפוש וכו'. הסמכות לעיכוב, ניתנת ל-3 שעות בלבד, ללא שימוש בכוח. כאשר אדם מסרב לעיכוב, אזי קמה עילת מעצר וניתן להשתמש בכוח.

מהם טיעונים לעונש? לאחר שאדם מורשע בבית המשפט בהליך פלילי, בביצוע עבירה פלילית, בית המשפט ידון בעונשו. זהו שלב של טיעונים לעונש. המדינה, המאשימה, תנסה להוכיח ולשכנע את בית המשפט, כי יש להטיל עונש חמור יחסית על מי שהורשע. מנגד, הנאשם, באמצעות אסמכתאות ועוד, ינסה לשכנע את בית המשפט להקל בעונשו, או לחילופין – להימנע מהטלת מאסר בפועל וכו'. לאחר שמיעת הטיעונים לעונש, בית המשפט יגזור את דינו של מי שהורשע. העונש יכול להיות עונש קל של עבודות שירות, או שירות לתועלת הציבור, או קנס, או אפילו עונש חמור של מאסר בפועל.

מהי וועדת שחרורים? וועדת שחרורים היא וועדה שמורכבת משופט ובעלי מקצוע נוספים. סמכותה לדון בבקשות לשחרור מוקדם ממאסר, וזאת לאחר שאדם מרצה שני שליש ממאסרו (לאחר הרשעה במשפט פלילי). בשפה עממית, מכונה הדבר "קיצור שליש". וועדת שחרורים יכולה, בתנאים מסוימים ותוך הטלת הגבלות, להורות על שחרור מוקדם ממאסר. אך בעת שחרור מוקדם, אדם שמשוחרר עדיין מוגדר בתור אסיר עם מגבלות שלא נמצא בין כותלי הכלא. לא פשוט לשכנע וועדת שחרורים להורות על שחרור מוקדם, ולכן חשוב מאוד להיעזר בעורך דין פלילי, אשר ילווה וייצג את האסיר, ואף יבנה עמו תוכנית שיקום לאחר השחרור – כדי להציגה בפני וועדת השחרורים.

מה ההבדל בין מעצר ימים למעצר עד תום ההליכים? מעצר ימים, הוא מעצר שנעשה על ידי שוטר, אשר יש לו סמכות לעצור אדם עד ל-24 שעות. לאחר מכן, העצור מובא להארכת מעצר בפני שופט, שמוסמך, עד להגשת כתב אישום, להאריך מעצר לתקופה כוללת של 30 ימים (לא יותר מ–15 ימים בכל פעם). לאחר הגשת כתב אישום, ניתן להגיש לבית המשפט שדן במשפט הפלילי, בקשה למעצר עד תום ההליכים, אם קמה עילה מבין העילות הקבועות בחוק (לדוגמא – עבירות חמורות, חשש לפגיעה בעדים או העלמת ראיות וכיו"ב). כלומר – מעצר ימים הוא מעצר שרלוונטי עד להגשת כתב אישום. מעצר עד תום הליכים הוא מעצר שחל מהגשת כתב אישום. אגב, מעצר עד תום הליכים כשמו כן הוא –מעצר עד לסיום ההליך המשפטי.